NeuropsikologiaNeuropsikologia.html
Fisioterapia
Terapia Okupazionalaterapiaokupazionala.html
Integrazio Sentsorialaintegrazio_sentsoriala.html
Kontaktuakontaktua.html
Argazkiakargazkiak.html
Berriakinteresgarria.html

Fisioterapia zerbitzuan arlo motorean zailtasunak dituzten haurrekin lan egiten da. Haurraren gaitasun motoreak baloratu eta jorratzen dira horrela bere garapen sentsoriomotorean laguntzeko.

Nahitaezkoa da gaitasun motoreak lantzea haurrak ingurunea esploratu eta pertsona edo objektuekin interakzionatzeko.

Fisioterapiako helburuan mugimendu patroi egokiak lortzea da.


Fisioterapiako interbentzioa behar duten haurrak:


-Arazo traumatologiakoak eta ortopedikoak dituzten haurrak: eskoliosia, Pertes gaixotasuna etab.

-Nerbio sistemaren endekapenezko gaixotasunak: Distrofia muskularra, Duchenne y etc.

-Garun paralisia eta kalte zerebrala